Hlav.str. Buddhismus Filosofie Aktuality Diskusní fórum Odkazy

Filosofie

Tento svět, týž pro všechny, nestvořil žádný z bohů ani z lidí, ale vždy byl, jest a bude věčně živým ohněm, rozněcujícím se podle míry a hasnoucím podle míry.

Hérakleitos Zl. B 30 z Klémenta a Plutarcha

_________________


 

Osobnosti filosofie

Autoři prominou - Texty

Vybrané zlomky z knih

 

Fonty ke stažení:

Ř e c k é   f o n t y

Hebrejské fonty