Autoři prominou

Hlav.str. Buddhismus Filosofie Aktuality Diskusní fórum Odkazy

Dušan Machovec:
  • Vybrané pojmy a myšlenky Aristotelovy filosofie:1,2,3
 

______________

 

Zde vystavené texty slouží čistě pro studijní účely.

 

Zlomky předsokratovských myslitelů

 

P L A T Ó N

Úvody

Faidón

Kritias

Kritón

Hippias Větší

Euthyfrón

Faidros

Kritias

Menón

Obrana Sokratova

Protagoras

Timaios

 

Aristotelés

O duši

Kategorie

O sofistických důkazech

Magna Moralia