Hlav.str. Buddhismus Filosofie Aktuality Diskusní fórum Odkazy

Literatura

 
     
  Buddhismus obecně:

Vincenc Lesný, Buddhismus, Votobia, Olomouc 1996.

Vladimír Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, Práce, Praha 1997.

Karel Werner, Náboženství jižní a východní Asie, Masarykova univerzita, Brno 1995.

Zbyněk Fišer, Buddha, Orbis, edice: Portréty, Praha 1968.

Théravádový buddhismus:

Nyanasatta Thera, Základy buddhismu, Alternativa, Praha 1992 (1997).

Ivo Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, DharmaGaia, Praha 1992.

Libor Válek, Buddhismus – Uvedení do praxe, Dharma, Praha 1995.

Buddhadása Bhikkhu, Zásady Buddhova učení, Dharma, Praha 1996.

Buddhadása Bhikkhu, Prázdnota v srdci stromu osvícení, ADA, Praha 1996.

Bhikkhu Nyanasobhano, Nyanaponika Thera, Od srdce k srdci, Stratos, Praha 1995.

Leopold Procházka, Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzenského učení, nákladem vlastním, Plzeň 1939.

Ňánavíra Théra, Očisťování stezky, samizdatové vydání: Jakub Bartovský, 1994.

Thánissaró Bhikkhu, Mysl odpoutaná jako oheň, Dharma Gaia, Praha 1997.


Překlady původních pálijských textů:

Buddhovy rozpravy sv. 1, přel. Miroslav Rozehnal, DharmaGaia, Praha 1994.

Buddhovy rozpravy sv. 2, přel. Josef Marx, DharmaGaia, Praha 1995.

Buddhovy rozpravy sv. 3 – viz Nyanaponika Théra, Jádro buddhistické meditace.

Buddhovy rozpravy sv. 4, Maháparinibbána sutta, přel. Miroslav Rozehnal, DharmaGaia, Praha 1995.

Buddhovy rozpravy sv. 5, Lví řev, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1996.

Buddhovy rozpravy sv. 6, Nidána-samjutta, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1997.

Buddhovy rozpravy sv. 7, Čtrnáct rozprav z Madždžhima-nikáje, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1998.

Dhammapadam, přel. Karel Werner, Odeon, Praha 1992.

Sám jako nosorožcův roh, přel. Jakub Bartovský, Přátelé Dhammy, Praha 1997.

Džátaky, přel. Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 1992.

Otázky Milindovy, přel. Vladimír Miltner, Lyra Pragensis, Praha 1988.

Buddhova cesta, přel. Libor Válek, Přátelé Dhammy, Praha 1994.

Thánissaró Bhikkhu, Mysl odpoutaná jako oheň, DharmaGaia, Praha 1997.

Nyánatiloka Maháthera, Slovo Buddhovo, Stratos, Praha 1993.


Théravádová meditace:

Nyanaponika Théra, Jádro buddhistické meditace, DharmaGaia, Praha 1995.

Leopold Procházka, O buddhistické meditaci, CAD Press, Bratislava 1991.

Mahási Sayadó, Meditace všímavosti a vhledu, Stratos, Praha 1993.

Mahási Sayadó, Pokrok v pěstování vhledu, Alternativa, Praha 1997.

Úvod do meditace vhledu, Přátelé Dhammy, Praha 1993.


Thajská lesní tradice:

Adžán Čá, Jak chutná svoboda, Stratos, Praha 1996.

Adžán Čá, Strom v lese, DharmaGaia, Praha 1999.

Adžán Ča, Tiché lesní jezírko, ADA, Praha 1994.

Adžán Sumedho, Adžán Čá, Osvobození mysli, Stratos, Praha 1995.

Ajahn Sumedho, Bdělost – cesta k nesmrtelnosti, CAD Press, Bratislava 1992.

Otázky a odpovědi s Adžánem Sumédhó, Přátelé Dhammy, Praha 1996.

Adžán Brahmavamso, Stezka klidu a jasu, Lotus, Praha 2003.

Jiří Černega, Lesní mniši, Pragma, Praha 1995.