Anaximenés

 

  Anaximenés... prohlásil vzduch za počátek jsoucna, neboť z něho vše vzniká a do něho se zase rozkládá. „Jako naše duše“, praví, „jsouc vzduchem nám vládne, tak dech a vzduch objímá celý svět“.

Zl. B 2 z Aetia

 

  Anaximenés učil, že je vzduch bohem.

Zl. A 10 z uv. spis.

 

  Anaximenés... pravil, že je počátkem neomezený vzduch, že z něho vzniká, co jest, co bylo, co bude, bozi i božské věci a že ostatní vzniká z potomstva vzduchu. A taková je podoba vzduchu: když je zcela stejný, je neviditelný, ale ukazuje se chladem, teplem, vlhkem a pohybem. A stále se hýbá, neboť kdyby se nehýbal, neměnil by se tolik, kolik se mění.

Zl. A 7 z Hippolyta

 

  Vzduch se liší ve své povaze řídkostí a hustotou: je-li zřeďován, stává se ohněm, a je-li zhušťován, stává se větrem, pak oblakem a – ještě více – vodou, potom zemí, potom kameny a ostatní vzniká z toho.

Zl. A 5 ze Simplikia

 

  Anaximenés říkal, že je slunce ploché jako list.

Zl. A 15 z Aetia

 

  Anaximenés říkal, že jsou hvězdy připevněny na ledové obloze jako hřeby.

Zl. A 14 z uv. spis.

 

  Anaximenés říkal, že má měsíc své světlo od slince...

Zl. A 16 z Theóna Smyrenského

 

  Anaximenés říkal, že má země podobu desky stolu.

Zl. A 20 z Aetia